ทหารผดุงสันติภาพจีนคว้า “เหรียญเกียรติยศเพื่อสันติภาพ” แห่งสหประชาชาติ

August 2, 2020