ทหารผดุงสันติภาพจีนได้รับการยกย่องเป็น “เพื่อนชาวตะวันออกที่น่ารักที่สุด”

August 2, 2020