กต.จีนชี้ การเปิดให้บริการระบบดาวเทียมนำร่องเป่ยโต่ว รุ่นที่ 3 เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ

August 2, 2020