ผู้นำจีน-เนปาลแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

August 2, 2020