กองทัพจีนปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศในฐานะกองทัพของประเทศใหญ่อย่างแข็งขัน

August 2, 2020