กต.จีนหวัง จีน-ญี่ปุ่นจะรักษาทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในยุคหลังโควิด-19

August 2, 2020