บทวิเคราะห์: การกดดันบริษัทสหรัฐฯ “ตัดความสัมพันธ์” กับจีนเป็นพฤติกรรมบ้าคลั่ง

August 2, 2020