‘หวัง อี้’ ชี้ความร่วมมือเอเชียตะวันออกควรเน้นการต้านโควิด-19 และการพัฒนา

August 2, 2020