ปธน.จีนชี้ จีนมีศักยภาพ ความสามารถ และสติปัญญาเอาชนะการทดสอบจากความท้าทายต่าง ๆ

August 2, 2020