จีนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 ในเดือนตุลาคม

August 2, 2020