โฆษกกห.จีนชี้ สหรัฐฯ “สร้างคลื่น” ในทะเลจีนใต้ยิ่งทำให้จีนมุ่งมั่น “ฝ่าคลื่นลม”

August 2, 2020