รัฐบาลกลางจีนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ ครั้งที่ 7 ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

August 2, 2020