#ก้าวสู่สังคมจีนที่อยู่ดีมีสุข ทรายส่องแสงพลิกทะเลทราย Mu Us ในมองโกเลียในกลายเป็นพื้นที่สีเขียว

August 2, 2020