สถานการณ์โควิด-19 ที่อุรุมชียังน่าเป็นห่วงแม้ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่ม

August 2, 2020