รัฐบาลกลางจีนส่งทีมเสริมกำลังตรวจกรดนิวคลีอิกในฮ่องกง

August 2, 2020