นายกฯ จีนเสนอการเชื่อมต่อความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงกับ “ช่องทางใหม่ด้านการค้าทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศ”

August 24, 2020