นายกฯ จีนระบุจะแบ่งปันข้อมูลทางน้ำของแม่น้ำล้านช้างทั้งปีกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

August 24, 2020