รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำ Huawei แต่ในทางปฏิบัติยังมีบริษัทสหรัฐต้องการร่วมมือกับจีน

August 24, 2020