ปธน.จีน-อินโดนีเซียพูดคุยทางโทรศัพท์

September 2, 2020