ปธน.จีนเตรียมเข้าร่วมพิธีวางดอกไม้ให้วีระบุรุษที่เสียสละจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

September 2, 2020