บทวิเคราะห์: นักการเมืองอเมริกันบางคนอย่าทรยศประวัติศาสตร์

September 4, 2020