บทวิเคราะห์: จีนเผยแพร่รายงานข้อเท็จจริงว่าด้วยประชากรซินเจียง

September 4, 2020