ปธน.จีนกล่าวปราศรัยผ่านวีดิทัศน์ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าภาคบริการทั่วโลกของงานมหกรรมการค้าภาคบริการนานาชาติจีน ประจำปี 2020 ที่กรุงปักกิ่ง

September 4, 2020