รัฐบาลจีนมอบรางวัลแก่บุคคลผู้สร้างคุณูปการต่อการต้านโควิด-19

September 8, 2020