ปักกิ่งเปิดงาน “เดือนส่งเสริมการบริโภคทั่วประเทศ”

September 10, 2020