กต.จีนประกาศเอกสารย้ำจุดยืนของจีนในวาระ 75 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ

September 10, 2020