บทวิเคราะห์: การใช้การเมืองนำวิทยาศาสตร์ทำให้การป้องกันโควิด-19 ของสหรัฐฯ ล้มเหลว

September 20, 2020