ปธน.และนายกฯจีนส่งสารยินดีนายโยชิฮิเดะ ซูกะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

September 20, 2020