ปธน.จีนย้ำต้องให้ความสำคัญต่อหน่วยงานระดับท้องถิ่น

September 20, 2020