นายสี จิ้นผิงไปดูงานในมณฑลหูหนาน

September 20, 2020