สัมผัสชีวิตพอกินพอใช้ชาวซินเกียงที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

September 20, 2020