ปธน.จีนส่งสาสน์ถึงปธน.เนปาลร่วมยินดีฉลองวันชาติ

September 20, 2020