การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจีนเดือนส.ค.มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

September 20, 2020