ปธน.จีนส่งสารแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จราชการรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

September 20, 2020