‘สี จิ้นผิง’ กล่าวปราศรัยสำคัญในที่ประชุมอภิปรายทั่วไป สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 75

September 23, 2020