จัดประชุมทางไกล “การพัฒนาและประกันสิทธิมนุษยชนประชากรเขตซินเจียงของจีน”

September 25, 2020