ผู้อำนวยการ CMG ระบุ ควรส่งเสริมความร่วมมือต้านโควิด-19

October 1, 2020