บทวิเคราะห์: ความสงบเรียบร้อยในซินเจียงทำให้นักการเมืองอเมริกันผู้ต้องการ “ใช้ซินเจียงยับยั้งจีน” ต้องคว้าน้ำเหลว

October 2, 2020