“แขกผู้มีเกียรติในวันชาติจีน” ของนายสี จิ้นผิง

October 2, 2020