ผู้เชี่ยวชาญชี้ สหรัฐฯ อ้างความมั่นคงกดดันวิสาหกิจต่างประเทศถือเป็นการกลั่นแกล้ง

October 2, 2020