ผู้นำจีน-คิวบาส่งสาส์นยินดี 60 ปีความสัมพันธ์สองประเทศ

October 2, 2020