ศาลสหรัฐฯ สั่งระงับลบ TikTok จาก App Store

October 2, 2020