พัฒนาสู่ชุมชนอันคึกคัก จาก “หมู่บ้าน 3 คน” (ก้าวสู่สังคมอยู่ดีมีสุข)

October 2, 2020