บทวิเคราะห์: นักการเมืองอเมริกันกีดกันบริษัทจีน ผิดหลักกฎหมายและไม่เป็นที่ต้องการของผู้คน

October 2, 2020