เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างมั่นคงในฐานะยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์โลก

October 2, 2020