สื่อฯ อังกฤษ-สหรัฐฯ ชื่นชมจีนเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์

October 11, 2020