สี จิ้นผิงผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยเหมินให้บุกเบิกพัฒนาและเปิดตัวสู่ภายนอก

October 11, 2020