ปธน.จีนระบุควรอนุรักษ์เมืองโบราณแต้จิ๋ว

October 13, 2020