ปธน.จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่องการขจัดความยากจนกับความรับผิดชอบของพรรคการเมือง

October 13, 2020