มาดามเผิง ลี่หยวน กล่าวสุทรพจน์แสดงความยินดีต่อการมอบรางวัลการศึกษาของเด็กผู้หญิงและสตรีครั้งที่ 5 ของยูเนสโก

October 13, 2020